Per a qualsevol errata, suggeriment o dubte en relació amb aquest portal, pots contactar amb:

Correu electrònic: sbellver@ujaen.es

Telèfon: +34 953 21 26 60