Departamento: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Área: Teoría do Sinal e Comunicacións

Grupo de investigación: TRATAMIENTO DE SEÑALES EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Correo el.: pcabanas@ujaen.es