Departament: QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA

Àrea: Química Física

Grup d'investigació: ESTRUCTURA Y DINAMICA DE SISTEMAS QUIMICOS

Correu: truiz@ujaen.es